ĐỘI NGŨ

ĐỘI NGŨ

CIS đã thành lập một Tổ Công Nghệ đóng vai trò là nhóm tư vấn bao gồm các giáo viên đại diện. Mối quan tâm lớn nhất của Tổ Công Nghệ là sự liên kết giữa công nghệ và kế hoạch lâu dài của nhà trường, cụ thể là mục tiêu của việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào giảng dạy và thực hành.

Kế hoạch cải tiến dài hạn bao gồm cả phần cứng và phần mềm, tập trung nâng cao chất lượng đầu ra. Mục tiêu của Tổ Công Nghệ là:

 • Cung cấp đầu vào cho kế hoạch cải tiến công nghệ của trường.
 • Đưa ra đề xuất về các bước tiếp theo, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
 • Giám sát/ tư vấn kế hoạch kết hợp công nghệ với các nhiệm vụ của trường và đưa ra đề xuất để đạt được mục tiêu đó.
 • Hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu khi cần thiết.
 • Tư vấn các phương pháp trường có thể áp dụng để phổ biến công nghệ và những dịch vụ sử dụng Internet đến cộng đồng, cũng như tăng cường tương tác trong nhà trường/cộng đồng.
 • Đưa ra những lời khuyên và đề xuất về phương pháp hiệu quả để đo lường mức độ ảnh hưởng của công nghệ đối với việc học tập của học sinh.
 • Cân nhắc tác động của công nghệ mới đến các cơ hội học tập tiềm năng của học sinh.
 • Thông hiểu kế hoạch phát triển công nghệ của trường, sau đó truyền đạt lại cho các thành viên khác trong cộng đồng.
 • Thông hiểu và chia sẻ những nghiên cứu có liên quan.
 • Đảm bảo các quyết định liên quan đến phát triển công nghệ phải dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
 • Xây dựng sự kết nối và liên tục phát triển khả năng chuyên môn để hỗ trợ cho việc dạy và học.