MẪU GIÁO CIS

MẪU GIÁO CIS

Trong năm học 2015-2016, chương trình Mằm non nguyên ngày (FDK) sẽ kết hợp hai chương trình riêng biệt cấp nhỏ và cấp lớn trước đây để đáp ứng được yêu cầu của mô hình FDK.

Chương trình Mầm non Early Learning nhằm giúp các bé có thể đạt được những kiến thức và kỹ năng ở sáu lĩnh vực sau hai năm học. Khi bắt đầu chương trình này, các bé có thể ở những xuất pháp điểm khác nhau về mức độ phát triển cũng như những hiểu biết cá nhân. Nhưng sau cùng, các bé sẽ được phát triển hết tiềm năng của mình để tiến xa hơn, đạt được kết quả tốt nhất.

Lớp FDK sẽ có tối đa 17 học sinh cùng một giáo viên và một giáo viên Canada. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào các phương pháp đào tạo đa dạng cho những học viện nhí của mình. Ngay trong năm nay, các thiết bị vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em cũng vừa được trang bị mới cho khối Mẫu giáo