BCIS Alumni

BCIS Alumni

Nguyễn Ngọc Vân An

BCIS Class of 2021

Trường hiện tại: Lớp 10, Học viện Life Preparatory, Kansas, Mỹ

"CISS đã cho mình kiến thức, sự gắn kết và tinh thần nhiệt huyết. Mình đã có những năm tháng rất tuyệt tại mái trường này"

Vũ Ngọc Anh (May)

BCIS Class of 2017

Trường: Đại học Brock, Canada

Thành tựu:

  • Học bổng 10.000 USD từ Đại học Brock
  • BCIS Student Council
  • IELTS 7.5

Bài viết đã đăng:

Nguyễn Ngọc Trâm (Ginny)

BCIS khóa 2017

Đại học/ Cao đẳng: Đại học công nghệ Queensland - Úc

Ngành: Công nghiệp sáng tạo

Thành tích:

- Học bổng đầu vào đại học

- Hội đồng học sinh BCIS.

- IELTS 8.0

 Bài viết đã đăng: 

Đào Tuấn Anh (Peter)

BCIS Class of 2017

Trường hiện tại: Cao đẳng Coquitlam, Coquitlam, BC, Canada

Chuyên ngành: Tài chính

Nguyễn Ngọc Đào

BCIS khóa 2017

Trường hiện tại: RMIT

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Bài đã đăng: Món quà Tết từ cựu học sinh BCIS

Đoàn Trung Hải Long

BCIS khóa 2017

Trường hiện tại: Cao đẳng quốc tế Fraser, Vancouver, BC, Canada

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Bài viết đã đăng: Món quà Tết từ cựu học sinh BCIS

Bùi Linh Chi (Samantha)

BCIS Class of 2016

Trường hiện tại: Đại học York, Toronto, Ontario, Canada

Chuyên ngành: Tài chính

Thành tựu:

  • Hội đồng học sinh BCIS 2015- 2016.
  • IELTS: 7.0
  • Học bổng 3 trường Đại học Canada: York University, University of Toronto, and Ryerson University

Bài viết đã đăng:

 

Đoàn Hồ Thiên Anh (Jenny)

BCIS Class of 2016

Trường hiện tại: RMIT, Úc

Chuyên ngành: Truyền thông

Thành tích:

  • Trưởng dự án Khoa học môn trường, 2016
  • Tham gia tổ chức Prom cho sinh viên châu Á khóa Foundation RMIT, Úc
  • Ban điều hành của Hội sinh viên Việt Nam ở Melbourne - MOVSA (Melbourne Oversea Vietnamese Student Association)

" 5 năm học tại BCIS, mình đã học được rất nhiều điều bổ ích từ thầy cô, bạn bè, và qua rất nhiều sự kiện thú vị "vì học sinh và do học sinh" tổ chức như Prom, Hòa nhạc mùa xuân..."

 

 

Hoàng Thảo Hân

BCIS khóa 2015

Trường hiện tại: Đại học Temple, Philadelphia, Hoa Kỳ

Ngành: Khoa học chính trị

Bài viết đã đăng: Món quà Tết từ cựu học sinh BCIS

Phạm Mỹ Hạnh

BCIS khóa 2015

Trường hiện tại: Cao đẳng Golden West, Garden Grove, Mỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh