BCIS ELEMENTARY TEACHERS

BCIS ELEMENTARY TEACHERS

Cao Võ Thu Quỳnh

Primary Teacher, Vietnamese 1.1
 • Ms.Quynh
 • Bachelor of Elementary Education, University of Pedagogy, HCMC, 2015
 • Teaching Experience: 3 years 
 • Email me

Trần Thị Hằng

Primary Teacher BCIS
 • Ms. Yến 
 • Bằng cấp học thuật:
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TPHCM, 2015.
 • Kinh nghiệm giảng dạy kĩ năng sống, kỹ năng cảm xúc xã hội (Social Emotional Learning)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm

Marina Pantalone

Primary Teacher, English 1.1 and 1.2
 • Ms. Marina
 • Bachelor of Education, Queen's University, Kingston, Ontario, 2016
 • Bachelor of Science Honours, Trent University, Peterborough, Ontario, 2015
 • ELL Part 1, 2018
 • Teaching Experience: 2 years
 • Email me

 

Nguyễn Thị Diễm Trinh

Primary Support Teacher, Grade 1.1 and 1.2
 • Ms. Trinh
 • Bachelor of Primary Education, Sai Gon University, HCMC, 2018
 • Email me

Lê Thị Hải Yến

Primary Teacher BCIS
 • Ms. Dung
 • Bằng cấp học thuật:
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TPHCM, 2015.
 • Kinh nghiệm giảng dạy kĩ năng sống, kỹ năng cảm xúc xã hội (Social Emotional Learning)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm

Trần Thị Lợi

Primary Teacher BCIS
 • Ms. Quỳnh
 • Bằng cấp học thuật: Cử nhân Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.
 • Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Tiếng Anh B, trường Đại học Sài Gòn.
 • Chứng chỉ Tin học A trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

Sabrina Bergamorto

Primary Teacher BCIS
 • Ms. Vy
 • Bằng cấp học thuật:
 • Cử nhân Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
 • Chứng chỉ Tiếng Anh B, trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
 • Chứng chỉ tin học A, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm.

Nguyễn Thị Thanh Thư

Primary Support Teacher, Grade 1.3 and 1.4
 • Ms. Thư
 • Bachelor of Primary Education, Quy Nhơn Univesity, Qui Nhơn, 2015
 • Email me

 

Dương Thị Ngọc Tuyết

Primary Teacher BCIS
 • Ms. Ngân
 • Bằng cấp học thuật:
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TPHCM, 2015.
 • Kinh nghiệm giảng dạy kĩ năng sống, kỹ năng cảm xúc xã hội (Social Emotional Learning)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm

Mai Thanh Tuyền

Primary Teacher BCIS
 • Ms Thảo Nguyên
 • Bằng cấp học thuật: Cử nhân Tiểu học, trường Đại học Sài Gòn,2016.
 • Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT trong dạy học, trường Đại học Sài Gòn.
 • Chứng chỉ Tiếng Anh B, trường Đại học ngoại ngữ tin học. Chứng chỉ Tin học A, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm