HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS/Hiệu trưởng trung học CIS
 • Tiến sỹ chuyên ngành nghiên cứu Lý thuyết và Chính sách - Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, ĐH Toronto, Ontario, 2006
 • Thạc sỹ Giáo dục - Học viện nghiên cứu giáo dục (OISE), ĐH Toronto, Ontario, 1992
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Queen’s, 1976
 • Cử nhân ĐH Carleton, 1974

Các bằng cấp khác:

 • Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo Hiệu trưởng của Hội đồng Hiệu trưởng Ontario (OPC), 2009 - 2014
 • Chứng chỉ workshop IB: Chuyên môn Quản lý, Phần 1 và 2, 2014 và 2016
 • Chứng chỉ Cán bộ giám sát, 1994
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1994 Chứng chỉ ESL Phần 1, 1976
 • Hiệu trưởng xuất sắc toàn Canada năm 2013
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 40 năm (tiếng Anh Trung học)
 • Kinh nghiệm quản lý: 19 năm (Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trung học)

Andrew Lin

Phó hiệu trưởng trung học CIS/Điều phối viên IB
 • Đang theo học Thạc sĩ Giáo dục,  Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, ĐH Toronto, chuyên ngành Quản lý Sư phạm và Nghiên cứu Chính sách
 • Cử nhân Giáo dục - Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario- ĐH Toronto, Ontario, 2005
 • Cử nhân danh dự Khoa học ứng dụng - ĐH Waterloo, Ontario, 2004
 • Chuyên gia Danh dự - Hóa/Toán, 2015/2013

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 2015
 • Chứng chỉ IB Workshops: Hóa học và Điều phối (2015), Quản lý - Phần 1, 2016
 • Thành viên Mạng lưới đào tạo IB (IBEN): Thành viên ban kiểm tra thực địa và Trưởng ban tổ chức workshops
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm (Hóa, Toán, Khoa Học, bao gồm cả hệ IB)
 • Kinh nghiệm quản lý: 3 năm là Hiệu phó Trung học, 7 năm Điều phối chương trình Tú tài quốc tế (IB)

Joanne Valere-Meredith

Hiệu trưởng Tiểu học CIS
 • Thạc sĩ Giáo dục, ĐH Ottawa, 1995
 • Cử nhân ĐH Carleton, 1986
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Ottawa, 1986
 • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, ĐH Carleton, 1987

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp, 2003
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995
 • ESL Phần 1 và 2, năm 1986 và 1996
 • Giáo dục đặc biệt, Phần 1 và Phần 2, 1996 và 2013
 • Nhận giải thưởng “Ottawa Citizen Literacy Foundation Award” ( Giải thưởng văn học vì cộng đồng Ottawa)
 • Quản trị và Hiệu trưởng nhiều trường quốc tế


Kinh nghiệm giảng dạy: 31 năm
Kinh nghiệm quản lý: 20 năm

 

Ashwin Parvatam

CIS Elementary Vice Principal Kindergarten - Grade 8
 • Bachelor of Education, York University, Toronto, Ontario, 2002
 • Bachelor of Science Honours, University of Toronto, Toronto, Ontario, 1999

Additional Qualifications:

 • Principal's Qualifications, 2012
 • Integration of Information and Computer Technology in Instruction, Specialist, 2010
 • Cognitive Coaching Level 1, 2007
 • Reading Specialist, 2004

Teaching experience: 15 years

Administrative experience: 4.5 years

Bonnie Thibodeau

BCIS Principal Grades 1 - 12
 • Master of Education, University of Ottawa, Ontario/ 1990
 • Bachelor of Arts, Carleton University, Ottawa, Ontario/ 1990

Program of teacher education: Professional education program completed in Ontario, Ottawa Teachers' College, Ontario/ 1971

Basic qualifications: Primary, Junior and Intermediate (elem.)/ June 1971

Additional qualifications:

 • Music - Vocal (Primary/ Junior), Part 1/ August 1973
 • Program Development and Implementation (Prin D&I)/ August 1989
 • Program Supervision and Assessment (PRIN S&A)/ August 1990
 • Supervisory Officer's Certificate/ July 1998

Teaching experience: 20 years
Administrative experience: 25

Hilarion Melanson

Hiệu phó BCIS
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Dalhousie, Nova Scotia, 1991
 • Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, ĐH Moncton, Nouveau-Brunswick 1985
 • Cử nhân Khoa học tự nhiên, ĐH Moncton, Nouveau-Brunswick, 1982

Các chứng chỉ khác:

 • Cán bộ dự án: Chương trình quốc tế, Liên đoàn Giáo viên Canada, Ottawa, 2010 - 2011
 • IB Workshops: Điều phối chương trình, Phần 1, 2007
 • IB Workshops: Hóa, CAS và TOK
 • Hội đồng lãnh đạo giáo dục Nova Scotia (NSELC), 1998 - 2003

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm (Toán, Lý, Hóa, Khoa học khối Trung học)

Kinh nghiệm quản lý: 10 năm là Hiệu phó khối 1-12, 2 năm Điều phối viên chương trình Tú tài quốc tế IB

Tran Nhat Quynh

Hiệu phó Tiểu học chương trình tiếng Việt
 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học - D9H Sư phạm TP.HCM, 2004

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ Quản lý giáo dục - ĐH Sài Gòn TP.HCM, 2015
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm
 • Kinh nghiệm quản lý: 2 năm

Nguyen Van Sy

BCIS Secondary Vice - Principal
 • Cử nhân Giáo Dục, Đại học Sư Phạm, 2010
 • Bachelor of Education, Ho Chi Minh City Pedagogical University , 2010 
 • Chương trình dạy học cho tương lai của Intel, Chương trình liên kết Bộ GD và ĐT, 2010 

Bằng cấp liên quan

 • Quản Lý Giáo Dục. 2016
 • IB Workshop: TOK for Subject Teachers, 2016
 • Giáo viên tiêu biểu 2017
 • Kinh nghiệm làm việc: 7 year

Jonathan Iliffe

Giám đốc Chương trình tiếng Anh- AES
 • Master of Education in progress, Assessment and Evaluation, Queen’s University
 • Bachelor of Education, Schulich School of Education, Nipissing University, 2011
 • Bachelor of Arts, Brock University, 2008

Additional Qualifications:

 • Principal’s Qualification Part 1, 2017
 • IB Workshops, Category 1 & 3, 2016
 • ESL Specialist, 2015

Teaching experience: 7 years as K-8 Classroom Teacher
Administrative experience: Director of CISS Summer Camp 2017

 

Nguyen Thi Hoang Quyen

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)
 • Cử nhân Sư phạm mầm non - ĐH Sư phạm TP. HCM
 • Cử nhân Ngữ văn Anh - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ chuyên môn Hiệu trưởng - Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế
Kinh nghiệm quản lý: 9 năm