HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

Nguyen Nam Thi

Phó hiệu trưởng trường mầm non CVK
 • Cử nhân Giáo dục Mầm non - Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Cử nhân khoa tiếng Anh- Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Các chứng chỉ khác:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Việt Nam với nghiên cứu chuyên đề “Làm quen Văn học và chữ viết cho trẻ Mầm non”
 • Nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường mầm non công lập và quốc tế
 • Kinh nghiệm quản lý: 5 năm

Le Thi Nguyet Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Đại học KHXH & NV TP.HCM
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (chuyên ngành Giáo dục Mầm non) - Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (chuyên ngành Ngữ văn Anh) - Đại học KHXH & NV TP.HCM
 • Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Giảng dạy tiếng anh Thiếu nhi - Đại học Ngoại ngữ Hà Nộ
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm tại hệ Mầm non CIS

Bui Thi Van An

Hiệu phó CVK (Học xá Bình Chánh)
 • Cử nhân Sư phạm Mầm non - ĐH Sài Gòn
 • Chứng chỉ Quản lý Sư phạm - ĐH Sư phạm Hà Nội 2
 • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế

Ian Wilson

Giám đốc điều hành AES
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH New England, Úc, 1998
 • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982

Các chứng chỉ khác:

 • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
 • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
 • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)

Kinh nghiệm quản lý: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

Wesley Patrick Koch

Giám đốc Chương trình Tiếng Anh AES
 • Thạc sỹ quản lý giáo dục, ĐH Charles Sturt, Úc (Đang theo học)
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng - Phần 1, Hội đồng hiệu trưởng Ontario, Canada, 2017
 • Cử nhân Sư phạm, ĐH Brock, Canada, 2009
 • Cử nhân Khoa học (Danh dự), ĐH Waterloo, Canada, 2007

Các bằng cấp khác:

 • Chứng chỉ chuyên viên giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, OCT, 2014
 • Chứng chỉ chuyên viên giảng dạy tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai, OCT, 2015

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm

Kinh nghiệm quản lý: 2 năm

Nguyen Van Dat

Phó Hiệu trưởng Trung học AES
 • Thạc sĩ Địa lý chuyên ngành Kinh tế - Xã hội, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2012
 • Cử nhân Sư phạm Địa lý, ĐH Đồng Tháp, 2009
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
 • Chứng chỉ Dạy học theo Dự Án, 2016
 • Chứng chỉ nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy, 2017

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm tại ĐH Đồng Tháp,  07 năm tại Trường Quốc tế Canada (Nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa BCIS từ năm 2013-2019)

 

 

Nguyen Thi Kim Ngan

Phó Hiệu trưởng Tiểu học AES
 • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh - ĐH Ngoại Ngữ Huế
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2
 • Chứng chỉ Huấn luyện (Cognitive Coaching), Tổ chức Thinking Collaborative

Kinh nghiệm giảng dạy: 10+ năm

Kinh nghiệm quản lý: 2.5 năm