HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

Nguyen Thi Hoang Quyen

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)
 • Cử nhân Sư phạm mầm non - ĐH Sư phạm TP. HCM
 • Cử nhân Ngữ văn Anh - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ chuyên môn Hiệu trưởng - Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế
Kinh nghiệm quản lý: 9 năm

 

 

Le Thi Nguyet Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)
 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Đại học KHXH & NV TP.HCM
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (chuyên ngành Giáo dục Mầm non) - Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Cử nhân Khoa học Xã hội (chuyên ngành Ngữ văn Anh) - Đại học KHXH & NV TP.HCM
 • Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Giảng dạy tiếng anh Thiếu nhi - Đại học Ngoại ngữ Hà Nộ
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm tại hệ Mầm non CIS

Bui Thi Van An

Hiệu phó CVK (Học xá Bình Chánh)
 • Cử nhân Sư phạm Mầm non - ĐH Sài Gòn
 • Chứng chỉ Quản lý Sư phạm - ĐH Sư phạm Hà Nội 2
 • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế

Ian Wilson

Giám đốc điều hành AES
 • Thạc sĩ Quản lý Sư phạm, ĐH New England, Úc, 1998
 • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982

Các chứng chỉ khác:

 • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
 • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
 • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (K-6 ở Úc và Malaysia, khối 7-10 ở Úc)
Kinh nghiệm quản lý: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

 

Nguyen Thi Kim Ngan

Hiệu phó AES
 • Cử nhân Sư phạm Anh - ĐH Ngoại ngữ Huế
 • Đang theo học chứng chỉ Quản lý Giáo dục

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm
Kinh nghiệm quản lý: 2 năm

 

 

 

 

Jonathan Iliffe

Giám đốc Chương trình tiếng Anh- AES
 • Master of Education in progress, Assessment and Evaluation, Queen’s University
 • Bachelor of Education, Schulich School of Education, Nipissing University, 2011
 • Bachelor of Arts, Brock University, 2008

Additional Qualifications:

 • Principal’s Qualification Part 1, 2017
 • IB Workshops, Category 1 & 3, 2016
 • ESL Specialist, 2015

Teaching experience: 7 years as K-8 Classroom Teacher
Administrative experience: Director of CISS Summer Camp 2017