TIN TỨC CISS

TIN TỨC CISS

NGÀY HỘI THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CANADA 2016

04/10/2016 read more...

NGÀY HỘI THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CANADA 2016

03/10/2016 read more...

CIS House Day

15/09/2016 read more...

BCIS OPEN HOUSE

12/09/2016 read more...

Lễ khai giảng BCIS năm học 2016-2017

05/09/2016 read more...

Hành trình khám phá Canada dành cho học sinh BCIS và AES

29/08/2016 read more...

Hội chợ NGO 2016

24/08/2016 read more...

CISS ĐÓN TIẾP ĐẠI SỨ CANADA TẠI VIỆT NAM

16/08/2016 read more...

KHÓA PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CÙNG HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC ONTARIO (TDSB)

11/08/2016 read more...

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT

01/08/2016 read more...