Cuộc thi CISS Terry Fox 2018 đã bắt đầu!

Cuộc thi CISS Terry Fox 2018 đã bắt đầu!

Để hưởng ứng cho chiến dịch Terry Fox Run năm nay, CISS phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động hoặc bài cảm nghĩ về Terry Fox. Chủ đề cho các tác phẩm có thể xoay quanh tinh thần Terry Fox, sự kiên trì, sức mạnh của con người, công tác nghiên cứu ung thư hoặc về Quỹ Terry Fox.

 

  • Tại CIS, học sinh có thể gửi bài dự thi bên ngoài phòng thầy Zinger (A201) 
  • Tại BCIS, giáo viên Việt Nam và Canada sẽ chọn ra 2 bài xuất sắc nhất trong lớp mình để tham gia cuộc thi. 

Hạn chót nhận bài dự thi là 1/11/2018. Người chiến thắng sẽ được công bố trong CISS Terry Fox Run ngày 7/11/2018.