Học sinh CIS và BCIS giành chiến thắng tại cuộc thi Bảo vệ tê giác 2019

Học sinh CIS và BCIS giành chiến thắng tại cuộc thi Bảo vệ tê giác 2019

Sáng ngày 13/3/2019, người bạn tê giác Rhino Ranger đã bất ngờ ghé thăm CIS và BCIS để công bố 6 học sinh giành chiến thắng trong cuộc thi Bảo vệ tê giác. Xin chúc mừng các bạn:  Phan Quốc Thịnh (Donald, lớp 4.4 BCIS),  Scherz Tuan (Denis, lớp 4.4 BCIS), Lã Lê Quỳnh Anh (Elsa, lớp 5A), Đặng Nguyên Khang (Kyle, lớp 7C), Lee Ming Ching (Valison, lớp 11 IB) và Lê Dương Minh Hà (Lớp 11 IB)!

Là người chiến thắng của khối Senior, bạn Valison và Minh Hà sẽ có một tuần khám phá chinh phục khu rừng bảo tồn iMfolozi tại Nam Phi. Các bạn sẽ gia nhập đội ngũ "Đại sứ trẻ Bảo vệ tê giác" để phát động những chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về việc ngăn chặn nạn tiêu thụ sừng tê tại Việt Nam.

Denis & Donald (lớp 4.4 BCIS)

 Elsa (Lớp 5A CIS)

Kyle (Lớp 7C CIS)

Hai học sinh giành chiến thắng của khối Senior: Lê Dương Minh Hà (lớp 11 IB) và Lee Ming Ching (lớp 11 IB).

Hai bạn sẽ được đến Nam Phi để tìm hiểu về thực trạng săn bắt sừng tê giác.