Học sinh CISS tham gia diễn đàn GIN Saigon Conference 2019

Học sinh CISS tham gia diễn đàn GIN Saigon Conference 2019

Ngày 22-24/2/19 vừa qua, 24 học sinh CIS và AES đã tham gia Diễn đàn GIN Saigon Conference 2019.

Trong 3 ngày Diễn đàn, các bạn đã được tham gia vào các phiên làm việc và workshops theo từng nhóm GANG ( (Global Action Network Group - Nhóm hành động vì toàn cầu). Các bạn cũng đã có cơ hội lắng nghe những chia sẻ từ những diễn giả khách mời, trải nghiệm các hoạt động mô phỏng để hiểu hơn về các vấn đề toàn cầu như: Thời trang "ăn liền" (fast fashion), ô nhiễm nhựa, lạm dụng chất gây nghiện...