KHÓA HUẤN LUYỆN IB TẠI ĐẠI HỌC WARWICK

KHÓA HUẤN LUYỆN IB TẠI ĐẠI HỌC WARWICK

Các giáo viên thư viện của CIS vừa hoàn thành khóa huấn luyện IB tại trường Đại học Warwick nước Anh. Đây là một trong những hoạt động định kỳ giành cho đội ngũ giáo viên IB trên toàn thế giới nhằm đảm bảo học sinh IB sẽ được thụ hưởng một nền giáo dục quốc tế chất lượng cao, nơi các em có cơ hội phát triển kiến thức song song với các kỹ năng xã hội cần thiết để sinh sống, học tập và làm việc trong thời đại toàn cầu hóa.

Tại khóa huấn luyện, các giáo viên thư viện CIS đã học cách vận dụng có hiệu quả các chiến lược nghiên cứu tài liệu và giúp học sinh tránh tình trạng đạo văn. Một số đề tài khác được đưa ra thảo luận là văn học trong thời đại số hóa cùng phương pháp giúp thư viện trở thành khu vực học tập phổ biến trong các trường học. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện còn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của môn Tiểu luận Mở rộng (EE). Là một trong những yêu cầu tốt nghiệp bắt buộc của IB, môn viết EE đòi hỏi học sinh phải phát triển câu hỏi nghiên cứu của chính mình và khai thác một đề tài tự chọn. EE kéo dài 2 năm, và trong suốt thời gian đó, các giáo viên thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ cho học sinh hoàn thành tốt tín chỉ này.

 

Khóa huấn luyện còn là cơ hội để giáo viên CIS hợp tác và chia sẻ tài nguyên giảng dạy với các giáo viên thư viện khác đến từ Mỹ, Thụy Sĩ, Ai Cập, Malaysia và Đức. Kể từ tháng 11/2015, học sinh IB tại CIS sẽ bắt đầu gặp gỡ các giám sát viên môn EE và, thông qua các cuộc đối thoại song phương, bắt đầu học cách phát triển câu hỏi nghiên cứu của các em. Điều này sẽ giúp học sinh phát triển tư duy biện luận về những lãnh vực cụ thể và biết phân tích, đánh giá những vấn đề đang ảnh hưởng xã hội ngày nay. Kinh nghiệm có được từ môn EE sẽ là nền tảng vững chắc để các em thực hiện những bài luận văn có chất lượng ở bậc đại học.

Với đội ngũ giáo viên thư viện đạt chuẩn IB, chúng tôi tin tưởng rằng học sinh CIS sẽ có thể thành công với chương trình IB và trở thành những con người có tư duy biện luận tốt.

                                                                                    Shujon Mazumder & Samantha Smith - Điều phối viên môn Tiểu luận Mở rộng IB, CIS