KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN DÀNH CHO GIÁO VIÊN VIỆT NAM TẠI CISS

KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN DÀNH CHO GIÁO VIÊN VIỆT NAM TẠI CISS

Từ ngày 26-29/7/2016, 90 giáo viên Việt Nam tại  CIS, BCIS và AES đã tham gia vào một khóa huấn luyện phát triển chuyên môn cùng những chuyên gia đến từ Sở Giáo dục Toronto (TDSB). Nằm trong khuôn khổ về tính hiệu quả của nền giáo dục Ontario, các khóa phát triển chuyên môn đều nhằm mục tiêu đặt học sinh vào trung tâm mọi hoạt động của giáo viên. 

Đội ngũ chuyên gia tập huấn TDSB năm nay gồm có: cô Bonnie MacDonald - Chuyên viên tập huấn Giáo dục thường xuyên, phụ trách chương trình Chứng chỉ quốc tế dành cho học sinh trung học, viết nội dung giảng dạy Ngôn ngữ quốc tế cho học sinh Tiểu học; cô Rosalie Griffth - Phó hiệu trưởng mới của TDSB; cô Laura Inglis - Chuyên viên tập huấn Dạy và học từ khối Mầm non đến lớp 8, phụ trách nội dung của Nhà xuất bản giáo dục Scholastic Education Canada và cô Freda Liu, Trưởng nhóm giáo viên khối Tiểu học, Chủ tịch Hiệp hội Scarborough chuyên về lĩnh vực đào tạo Toán học, chuyên viên huấn luyện các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên.

Với chủ đề “Học cùng nhau”, khóa huấn luyện tập trung vào phương pháp đào tạo bằng cách học hỏi lẫn nhau, cùng nhìn nhận những thực trạng trong công tác giảng dạy và tìm ra những hướng phát triển trong tương lai. Các chuyên gia TDSB đã làm mẫu nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau cho đội ngũ giáo viên Việt Nam. Quan trọng hơn cả, tập thể giáo viên đã được làm việc cùng nhau, kết nối thân thiết hơn để có thể hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy.