SỰ KIỆN

SỰ KIỆN

CIS Olympic Recess (02/2016)

14/02/2017 read more...

Volleyball Buyout (10/2/2017)

10/02/2017 read more...

CISS University and College Fair 2017

19/01/2017 read more...

Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian (6/1/2017)

06/01/2017 read more...

Cuộc thi Toán Waterloo (1/3/17)

06/01/2017 read more...

BCIS Christmas Concert (14-15/12)

09/12/2016 read more...

CIS CHRISTMAS CONCERT (7/12)

07/12/2016 read more...

CISS GOES CLASSIC (5-9/12)

06/12/2016 read more...

CIS CHRISTMAS FUN FAIR (3/12)

03/12/2016 read more...

Terry Fox HCMC Run (27/11)

26/11/2016 read more...