SỰ KIỆN

SỰ KIỆN

CIS CHRISTMAS CONCERT (7/12)

07/12/2016 read more...

CISS GOES CLASSIC (5-9/12)

06/12/2016 read more...

CIS CHRISTMAS FUN FAIR (3/12)

03/12/2016 read more...

Terry Fox HCMC Run (27/11)

26/11/2016 read more...

THE TERRY FOX FOUNDATION CHEQUE PRESENTATION (25/11)

24/11/2016 read more...

Cuộc thi Toán Waterloo (24/11)

23/11/2016 read more...

Hội thảo về Trường trung học Toronto (23/11)

17/11/2016 read more...

Đêm gặp mặt giáo viên và học sinh IB (16/11)

11/11/2016 read more...

Đường chạy Terry Fox (17 & 27/11)

11/11/2016 read more...

FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TOÀN THÀNH (29/10/2016)

27/10/2016 read more...