SỰ KIỆN

SỰ KIỆN

Ngày hội thông tin các trường Đại học, Cao đẳng (18/10/2016)

07/10/2016 read more...

Hội thảo đầu tư định cư Canada (17/10)

03/10/2016 read more...

Hội chợ sách CISS (4-7/10/16)

20/09/2016 read more...

CIS OPEN HOUSE (24/9/2016)

14/09/2016 read more...

CIS HOUSE DAY (13/9/2016)

09/09/2016 read more...

BCIS OPEN HOUSE

06/09/2016 read more...

Tuyển diễn viên cho vở nhạc kịch “Holy Musical, Batman!” (22-25/8)

16/08/2016 read more...

Hội chợ NGO 2016 (18/8/2016)

12/08/2016 read more...

Hành trình Loola 2016-2017

04/07/2016 read more...

Welcome Letter - CISS Summer Camp 2016

08/06/2016 Welcome Letter - CISS Summer Camp 2016 read more...