BCIS Meet the Teachers 25/8/2018

BCIS Meet the Teachers 25/8/2018

Ngày 18/8/2018, sự kiện BCIS Meet the Teachers được tổ chức nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo Tiếng Việt và Tiếng Anh tại BCIS.
Đây cũng là dịp phụ huynh đã tham quan lớp học, trực tiếp trao đổi cùng giáo viên để hiểu hơn việc học của con em mình tại trường, cũng như được chia sẻ về cách làm sao để hỗ trợ trẻ học tập hiệu quả nhất tại nhà.