CIS HOUSE DAY (13/9/2016)

CIS HOUSE DAY (13/9/2016)

Hệ thống Nhà là một mô hình trường học phổ biến trên toàn thế giới. Các trường tham gia sẽ được chia thành những tiểu đơn vị gọi là “Nhà” nhằm thúc đẩy tinh thần học tập bằng cách tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các tập thể.

Sẽ có tám buổi House Days diễn ra trong năm học này nhằm kết nối các thành viên trong tập thể, xây dựng truyền thống và nhấn mạnh các giá trị trong chương trình giáo dục tính cách. Tất cả giáo viên và học sinh CIS sẽ được phân về Nhà và họ sẽ thuộc về Nhà này trong suốt thời gian học tập và làm việc tại CIS. Hệ thống Nhà sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống học sinh tại CIS và sẽ là một phương tiện giúp học sinh phát triển trở thành công dân toàn cầu thành công trong tương lai. Buổi House Day đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Ba, 13/9.