Cuộc thi Toán Waterloo - Gauss 7 & 8

Cuộc thi Toán Waterloo - Gauss 7 & 8

Nhà trường xin thông báo: Đợt thi Toán Waterloo sắp tới sẽ diễn ra tại CISS là kỳ thi Gauss 7 & 8 dành cho khối 7-8Học sinh ở các cấp lớp thấp hơn vẫn có thể tham gia.

Ngày thi: 16/5/2019

Hạn đăng ký: 19/4/2019

Phí: 100.000 đồng - Học sinh CISS/ 130.000 đồng - dành cho học sinh trường khác

Để đăng ký:

- Học sinh CISS: Vui lòng đăng ký với giáo viên Toán

- Học sinh trường khác: Vui lòng đăng ký tại đây : http://bit.ly/Gauss2019