Hội chợ NGO 2016 (18/8/2016)

Hội chợ NGO 2016 (18/8/2016)

Thời gian: 8h30-13h30, thứ Năm 18/8/2016

Địa điểm: Sảnh chính, học xá CIS

Đối tượng tham dự: học sinh lớp 3 – lớp 12

Nội dung:

Hội chợ nhằm khơi dậy tinh thần tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của các em học sinh. Các em có thể tìm hiểu một NGO phù hợp để từ đó có ý tưởng hỗ trợ thông qua việc tổ chức câu lạc bộ GIN trong năm nay. Sẽ có 20 đơn vị NGOs tham gia hội chợ (Clean up Vietnam, Kickstart, Habitat for Humanity, Little Rose Shelter…).