Ngày đầu tiên đi học 8/8/2018

Ngày đầu tiên đi học 8/8/2018

Ngày 8/8/2018, ngày đầu tiên của năm học mới 2018-2019 sẽ chính thức bắt đầu tại các trường CIS, BCIS và AES. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng ghi chú lịch để đảm bảo học sinh đến trường đầy đủ trong ngày tựu trường.
Trước đó, phòng Học vụ sẽ gửi email nhắc lịch cùng những dặn dò cụ thể. Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra email thường xuyên để có những chuẩn bị tốt nhất dành cho con em mình.
Hẹn gặp lại các em học sinh vào ngày đầu tiên đi học, ngày 8/8/2018!