Cuộc thi Toán Waterloo - Euclid 4.4.2019

Cuộc thi Toán Waterloo - Euclid 4.4.2019

Nhà trường xin thông báo: Đợt thi Toán Waterloo sắp tới sẽ diễn ra tại CISS là kỳ thi Euclid dành cho khối 12. Học sinh ở các cấp lớp thấp hơn vẫn có thể tham gia.

Ngày thi: Thứ Tư 4/4/2019

Hạn chót đăng ký: 14/3/2019

Lệ phí: 400.000 đồng - dành cho học sinh CISS / 430.000 đồng - dành cho học sinh trường khác.

Đăng ký tham dự:

- Học sinh CISS: Vui lòng đăng ký với giáo viên dạy Toán

- Học sinh trường khác: Vui lòng đăng ký qua link sau: http://bit.ly/Euclid2019