CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO THỨ BẢY

CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO THỨ BẢY

Chương trình Thể thao Thứ Bảy - CISS Super Sports Saturdays bao gồm 3 môn thể thao: Bóng đá (dành cho học sinh lớp 2-6), cầu lông (lớp 4-8) và bóng rổ (lớp 3-8). Vui lòng xem thêm lịch học chi tiết dưới đây. Với nhiều khung giờ khác nhau cho từng độ tuổi, học sinh có thể chọn tham gia nhiều hơn một môn thể thao. Chương trình này được mở rộng cho toàn thể học sinh thuộc Hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS)  

Lịch học của chương trình Thể thao Thứ Bảy 

Sân bóng đá CIS 

Nhà thi đấu MLC

8:30-9:30

Lớp bóng đá Khối 2-3 

8:00-9:00

Lớp cầu lông Khối 4-6 

9:45-10:45

Lớp bóng đá Khối 4-6 

9:15-10:15

Lớp cầu lông Khối 7-8

 

10:30-11:30

Lớp bóng rổ Khối 3-5 

11:45-12:45

Lớp bóng rổ Khối 6-8