TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Tại CIS, chúng tôi đang hướng đến việc xây dựng một môi trường ứng dụng công nghệ để truyền cảm hứng cho sự đổi mới, hỗ trợ tìm tòi, khuyến khích học hỏi, giúp gặt hái nhiều thành tựu hơn trong mọi lĩnh vực học thuật để phát triển tư duy phản biện, ứng dụng hiệu quả những hiểu biết về thông tin, nuôi dưỡng kỹ năng hợp tác và sáng tạo, cũng như làm chủ được những tình huống phức tạp. Chúng tôi cũng mong muốn tạo ra một cộng đồng mà mọi thành viên đều thấu hiểu và là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, đạo đức trong việc sử dụng công nghệ.

Để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh CIS hội nhập vào nền kinh tế kỹ thuật số thế kỷ 21, chúng ta bắt buộc phải chủ động đáp ứng các nhu cầu về cộng nghệ của học sinh. Để việc giảng dạy đạt hiệu quả, chúng ta cần tập trung vào thực hành như: hướng dẫn, đánh giá dựa trên quá trình học theo truy vấn và dự án, sự cộng tác, tinh thần công dân, tư duy phản biện, khả năng đổi mới và sáng tạo.

Tầm nhìn của CIS về khoa học công nghệ là để hỗ trợ cho việc đổi mới, sáng tạo và hợp tác bằng cách cung cấp cung cấp các phương tiện cho phép học sinh tự định hướng, giúp các em trở thành những người có trách nhiệm, thích nghi nhanh chóng và kết nối với toàn cầu mọi lúc mọi nơi.

 CIS đã ủng hộ việc ứng dụng các tiện ích Google cho các sáng kiến giáo dục từ năm 2012, đồng thời cũng tích hợp việc sử dụng những thiết bị công nghệ có thể đeo mang được, thiết bị di động, và những cách tiếp cận sáng tạo trong học tập. Sau đây là hướng đi mà chúng tôi đang theo đuổi để hiện thực hóa tầm nhìn này:

- Việc giảng dạy sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi giáo viên tạo điều kiện cho các em học sinh hợp tác cùng nhau thông qua những trải nghiệm truyền thông phong phú, tương tác và xác thực.

- Học sinh sẽ trưởng thành khi học tập trọn đời và hợp tác cùng nhau trong một thế giới ngày càng được “số hóa” với sự hướng dẫn của giáo viên và quản trị viên.

- Phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái thông qua việc phối hợp cùng giáo viên giúp học sinh ứng dụng công nghệ ở trường cũng như ở nhà.

- Những người có liên quan khác từ mọi lĩnh vực của cộng đồng học tập đều sẽ được ủy quyền để lãnh đạo và tạo ra các thay đổi tích cực.

- Một cộng đồng học tập có trách nhiệm sẽ là một “tấm gương” giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về xã hội, đạo đức, pháp luật và trọng trách trong việc phát triển văn hóa kỹ thuật số.